បេនឡានថ្មី | ខេត្តកំពត


ផែនទី

ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងកំពត គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុងកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានទីតាំងនៅកណ្តាលទីក្រុង និងបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន និងពាណិជ្ជកម្ម ដោយភ្ជាប់កំពតទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាង។

បេនឡានថ្មី

ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងកំពតត្រូវបានបំពាក់ដោយចំណតសម្រាប់រថយន្តក្រុង និងរថយន្តឯកជន ហើយបម្រើដោយក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងជាច្រើនដែលដំណើរការសេវាកម្មទៅ និងមកពីទីក្រុង។ ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងទាំងនេះផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងសេវារហ័ស ឡានក្រុងដេក និងសេវា VIP ។ តម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទសេវាកម្ម និងទិសដៅ។

វាក៏បម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក ជាមួយនឹងសេវារ៉ឺម៉កកង់បី និងម៉ូតូតាក់ស៊ីជាច្រើនដែលដំណើរការពីស្ថានីយ៍។ សេវាកម្មទាំងនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលត្រូវការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃទីក្រុង។

ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុង គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុង ដោយតភ្ជាប់ខេត្តកំពតទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសជិតខាង។ វាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុង ដោយផ្តល់នូវមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលអាចទុកចិត្តបាន និងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដំណើរ និងទំនិញ។

ក្រៅ​ពី​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​ខ្លួន ស្ថានីយ​រថយន្ត​ក្រុង​កំពត​ក៏​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ទេសចរណ៍​ផង​ដែរ។ ស្ថានីយ៍នេះមានទីតាំងនៅកណ្តាលទីក្រុង ហើយវាត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយអាជីវកម្មជាច្រើន រួមទាំងសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងហាង។ អាជីវកម្មទាំងនេះផ្តល់សេវាកម្ម និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដំណើរ និងអ្នកមកលេងទីក្រុង។