រូបសំណាកព្រះបាទអង្គឌួង | ខេត្តកំពត


ផែនទី

រូបសំណាកព្រះបាទអង្គឌួង នៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា បង្ហាញពីស្តេចគង់លើសេះ។ រូបសំណាកនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីគោរពដល់ព្រះបាទអង្គឌួងដែលបានសោយរាជ្យពីឆ្នាំ 1845 ដល់ឆ្នាំ 1860 ហើយបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបជាប្រជាជាតិមួយ។
រូបសំណាកនេះ មានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេកំពត ដែលផ្តល់អោយអ្នកទស្សនានូវទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃទីក្រុង និងជនបទជុំវិញ។ រូបសំណាកនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយប្រើសំរិទ្ធ។ វាពណ៌នាព្រះបាទអង្គឌួងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីអង្គុយលើសេះ។
រូបសំណាកនេះ គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ពេញនិយមមួយ ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកទស្សនាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់មេដឹកនាំដ៏សំខាន់បំផុតមួយ។

រូបសំណាកព្រះបាទអង្គឌួង