កំពង់ផែអន្តរជាតិ | ខេត្តកំពត


012 532 352 ផែនទី

គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយ​ការ​ពង្រឹង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ទេសចរណ៍​របស់​ខ្លួន។ យោងតាមប្រភពខ្លះកំពង់ផែនឹង:

  • ផ្តល់ផ្លូវជំនួសសម្រាប់ការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញ ជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
  • កាត់បន្ថយការកកស្ទះ និងថ្លៃដឹកជញ្ជូននៃកំពង់ផែដែលមានស្រាប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ។
  • បង្កើនសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ររបស់កម្ពុជា។
  • បង្កើនភាពអាចរកបាន និងភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផលនាំចូល និងនាំចេញនៅក្នុងតំបន់។
  • ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ និងអ្នកទេសចរកាន់តែច្រើនមកកាន់ខេត្តកំពត និងតំបន់ឆ្នេរផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
  • បង្កើតឱកាសការងារ និងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់។
កំពង់ផែអន្តរជាតិ

អ្នក​ជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា​បរិមាណ​នាំ​ចូល​និង​នាំ​ចេញ​ទំនិញ​របស់​កម្ពុជា​អាច​កើន​ដល់​៩០​លាន​តោន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ។