រូបសំណាកឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត | ខេត្តកំពត


ផែនទី

រូបសំណាក​នេះ​មាន​រូប​រាង​មូល​ដែល​មាន​បេះដូង​នៅ​ពី​លើ​ជា​និមិត្ត​រូប​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​រួបរួម។ ពិភពលោកត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសត្វសមុទ្រពីរ ដែលតំណាងឱ្យសារៈសំខាន់នៃជីវិតសមុទ្រ និងការអភិរក្ស។ រូបចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យនេះ បម្រើជាការរំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៃពិភពលោករបស់យើង និងតម្រូវការដើម្បីការពារមហាសមុទ្រ និងបរិស្ថានរបស់យើង។

រូបសំណាកឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត