Ngân hàng Wing | Kampot Campuchia


bản đồ

Ngân hàng cánh Kampot là chi nhánh của Ngân hàng TNHH chuyên dụng Wing (Campuchia), một trong những nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng di động hàng đầu tại Campuchia. Ngân hàng cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính, bao gồm chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại và các giao dịch tài chính khác.

Ngân hàng cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tài chính cho người dân địa phương và các doanh nghiệp trong khu vực. Chi nhánh có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, những người cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cho khách hàng. Một trong những tính năng độc đáo của Wing Bank là dịch vụ ngân hàng di động, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính bằng điện thoại di động của họ. Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho những người sống ở vùng sâu vùng xa, những người có thể không dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

  • Chuyển tiền: Ngân hàng cánh cho phép khách hàng gửi và nhận tiền trong và ngoài nước. Phí cho các dịch vụ này khác nhau tùy thuộc vào số tiền được chuyển và quốc gia đến.
  • Thanh toán hóa đơn: Ngân hàng cánh cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn, bao gồm hóa đơn tiện ích, hóa đơn internet và các hóa đơn khác. Lệ phí cho dịch vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào người lập hóa đơn và số tiền của hóa đơn.
  • Nạp tiền điện thoại: Ngân hàng cánh cho phép khách hàng nạp tiền điện thoại bằng tín dụng. Lệ phí cho dịch vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng tín dụng được mua.
  • Tài khoản tiết kiệm: Wing Bank cung cấp tài khoản tiết kiệm cho khách hàng. Phí cho dịch vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản và lãi suất được cung cấp.
  • Rút tiền: Ngân hàng Wing cho phép khách hàng rút tiền mặt từ tài khoản của họ tại các máy ATM hoặc đại lý của Wing. Phí cho dịch vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của máy ATM hoặc đại lý.
  • Ngân hàng di động: Ngân hàng cánh cung cấp dịch vụ ngân hàng di động cho khách hàng, cho phép họ thực hiện các giao dịch tài chính bằng điện thoại di động. Phí cho dịch vụ này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch được thực hiện.
ngân hàng cánh