Tài chính vi mô tín dụng - Kampot Campuchia


033 638 0010 facebook bản đồ

Tài chính vi mô Kredit được thành lập vào năm 2013 và cung cấp dịch vụ tài chính cho các cá nhân và cộng đồng có thu nhập thấp trong khu vực. Tổ chức này cung cấp các khoản vay, tài khoản tiết kiệm và các sản phẩm bảo hiểm để giúp mọi người cải thiện sinh kế và đạt được sự ổn định tài chính. Kredit Microfinance cam kết thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo thông qua các chương trình tài chính vi mô của mình.

Tài chính vi mô tín dụng