Ngân hàng Vattanac | Kampot Campuchia


033 932 555 vattanacbank.com bản đồ

Ngân hàng Vattanac là một ngân hàng thương mại có trụ sở tại Campuchia. Nó được thành lập vào năm 2002 và là một phần của Vattanac Capital Group. Ngân hàng cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm tiền gửi, cho vay và ngoại hối. Ngân hàng Vattanac có chi nhánh tại Kampot, Phnom Penh, Siem Reap, Battambang và các địa điểm khác trên khắp Campuchia. Ngân hàng đã nhận được một số giải thưởng về hiệu quả tài chính và dịch vụ khách hàng, trong đó có Giải thưởng Ngân hàng kỹ thuật số tốt nhất Campuchia năm 2020. Ngân hàng Vattanac cam kết thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ phát triển bền vững ở Campuchia.

Ngân hàng Vattanac