Ngân hàng hoàng tử | Kampot Campuchia


1800 20 8888 princebank.com.kh [email protected] bản đồ

Ngân hàng hoàng tử là một ngân hàng tương đối mới bắt đầu hoạt động như một tổ chức tài chính vi mô vào năm 2015 và trở thành ngân hàng thương mại vào năm 2018 với giấy phép của Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ngân hàng có nền tảng vốn mạnh, năng lực công nghệ mạnh mẽ, chuyên môn vững chắc và kiến thức sâu rộng về thị trường địa phương và mong muốn cung cấp các giải pháp tài chính khác biệt cho khách hàng của mình. Nó cung cấp các sản phẩm như tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, khoản vay mua nhà, khoản vay cá nhân, khoản vay kinh doanh và các cơ sở thấu chi. Ngân hàng có mạng lưới chi nhánh rộng khắp Campuchia, trong đó có một chi nhánh tại tỉnh Kampot.

Ngân hàng hoàng tử

Tốt nhất là liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc truy cập trang web của họ để biết thêm thông tin về các dịch vụ và phí của họ.