Ngân hàng Công cộng Campuchia | Kampot Campuchia


033 932 760 cpbebank.com bản đồ

Ngân hàng Công cộng Campuchia là một ngân hàng thương mại ở Campuchia cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính. Ngân hàng này có trụ sở tại Số 45, Quốc lộ 3, Làng Vịnh Nam Kampong.

Ngân hàng Công cộng Campuchia