Tài chính vi mô Amret - Kampot Campuchia


093 999 111 023 999 033 amret.com.kh [email protected] facebook bản đồ

Tài chính vi mô Amret là tổ chức tài chính vi mô hàng đầu ở Campuchia cung cấp dịch vụ tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ. Công ty được thành lập vào năm 2006 dưới hình thức liên doanh giữa chi nhánh MFI của Ngân hàng Bendigo và Adelaide của Australia (hiện là một phần của Bendigo và Adelaide Bank Limited) và Tổ chức tài chính vi mô Campuchia (CMF).
Amret cung cấp nhiều sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, tài khoản tiết kiệm, dịch vụ bảo hiểm và chuyển tiền. Công ty có hơn 50 chi nhánh trên khắp Campuchia, với trụ sở chính đặt tại Phnom Penh. Sứ mệnh của Amret là cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính giá cả phải chăng nhằm giúp cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ ở Campuchia.
Ngoài các dịch vụ tài chính vi mô, Amret còn hỗ trợ các sáng kiến phát triển cộng đồng thông qua Quỹ Amret. Quỹ này tập trung vào các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường ở các vùng nông thôn nơi Amret hoạt động.

Tài chính vi mô Amret