โรงเรียนโสวรรณภูมิ | กัมปอต กัมพูชา


015 838 112 sovannaphumi.edu.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

โรงเรียนโสวรรณภูมิเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เปิดสอนระดับประถมศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรนี้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมีวิทยาเขตที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ และสนามเด็กเล่น ครูมีประสบการณ์และทุ่มเทในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ดี โรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา ดนตรี การละคร และโครงการบริการชุมชน
โรงเรียนโสวรรณภูมิมุ่งมั่นที่จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้และความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชา

โรงเรียนโสวรรณภูมิ