มหาวิทยาลัยนานาชาติ - กัมปอต กัมพูชา


012 885 105 012 297 840 iu.edu.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

มหาวิทยาลัยนานาชาติในกัมปอตเปิดสอนหลักสูตรและหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรยอดนิยมบางหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ การจัดการการบริการ การท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษา มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้มีการวิจัยและการฝึกงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยนานาชาติ