มหาวิทยาลัยอังกอร์เขมรา - กัมปอต กัมพูชา


097 777 9395 เฟสบุ๊ค แผนที่

มหาวิทยาลัยอังกอร์เขมราเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร การศึกษา และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาค วิทยาเขตตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกัมปอต ซึ่งสะดวกต่อการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยอังกอร์เขมรา