โรงเรียนมัธยมพระรีสำเภา | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

มรดกพระรีสำเภาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 โรงเรียนได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและมีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส พันธกิจคือการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคนและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการทำงาน

โรงเรียนมัธยมพระรีสำเภา