โรงเรียนมัธยมต้นดีป๊อก โมฮาซามากิ - กำปอต กัมพูชา


096 255 4164 แผนที่

โรงเรียนประถมศึกษาดิ ป๊อก โมฮาซามากิ ให้การศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7-9

โรงเรียนมัธยมต้นดีป๊อก โมฮาซามากิ