Bảo Tàng Tỉnh - Kampot Campuchia


012 691 832 kampotmuseum.org [email protected] facebook bản đồ

Bảo tàng tỉnh ở Kampot, Campuchia là một bảo tàng nhỏ nhưng hấp dẫn trưng bày lịch sử và văn hóa của khu vực. Bảo tàng được thành lập vào năm 1967 và kể từ đó được dành riêng để bảo tồn di sản phong phú của tỉnh Kampot.
Một số điểm nổi bật của bảo tàng bao gồm các cuộc triển lãm về thời kỳ tiền Angkor, thời kỳ Angkor và thời kỳ thuộc địa của Pháp. Du khách cũng có thể xem trưng bày các nghề thủ công truyền thống của người Khmer như làm đồ gốm, dệt và làm đồ bạc. Ngoài ra, còn có các phần dành riêng cho hệ động thực vật của khu vực, bao gồm thông tin về các loài có nguy cơ tuyệt chủng được tìm thấy ở tỉnh Kampot.
Bảo tàng nằm gần cây cầu cũ ở thị trấn Kampot và mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến trưa và từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Phí vào cửa chỉ 2 USD cho người nước ngoài và 1 USD cho người Campuchia, đây là một cách hợp lý để tìm hiểu thêm về khu vực hấp dẫn này của Campuchia.

Bảo tàng tỉnh