Tượng vịnh đẹp | Kampot Campuchia


bản đồ

Bức tượng có hình quả địa cầu với trái tim ở trên, tượng trưng cho tình yêu và sự đoàn kết. Quả địa cầu được giữ bởi hai loài động vật biển, đại diện cho tầm quan trọng của sinh vật biển và việc bảo tồn. Tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp này như một lời nhắc nhở về sự liên kết giữa thế giới của chúng ta và sự cần thiết phải bảo vệ đại dương và môi trường của chúng ta.

Tượng vịnh đẹp