Tượng Vua Ang Dương - Kampot Campuchia


bản đồ

Tượng vua Ang Dương ở Kampot, Campuchia mô tả vị vua ngồi trên lưng ngựa. Bức tượng được xây dựng để tôn vinh vua Ang Dương, người trị vì từ năm 1845 đến năm 1860 và đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập một quốc gia Campuchia thời hiện đại.
Bức tượng nằm ở sông Kampot, mang đến cho du khách tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố và vùng nông thôn xung quanh. Bức tượng được xây dựng bằng đồng. Nó mô tả vua Ang Dương trong trang phục truyền thống ngồi trên lưng ngựa.
Bức tượng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về lịch sử Campuchia và tỏ lòng tôn kính với một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước này.

Tượng vua Ang Dương