Thú Y Koh Pich | Kampot Campuchia


012 330 162 012 757 340 097 7330 162 097 7330 163 bản đồ

Đường Kampong Bay 713 #183

Koh Pich Thú y ở Kampot cung cấp các dịch vụ như khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng, thủ tục phẫu thuật, chăm sóc răng miệng và điều trị bệnh tật hoặc thương tích.

Thú Y Koh Pich