Nhà Thuốc Hồng Diêu | Kampot Campuchia


012 563 664 016 885 813 facebook bản đồ

Hiệu thuốc nằm gần Bùng binh Sầu riêng và Chợ đêm ở Kampot. Nó mở cửa hàng ngày và cung cấp nhiều loại thuốc để mua.

Nhà Thuốc Hồng Diêu