Dược Davy | Kampot Campuchia


017 839 7832 093 798 534 bản đồ

Dược Davy là một hiệu thuốc nổi tiếng ở Kampot. nó nằm ở Bờ sông tại Phố 714 #34. Các số điện thoại là 093 798 534 và 017 839 7832. Giờ mở cửa là 8:00 sáng đến 8:00 tối.

Dược Davy