Metfone - Kampot Campuchia


097 675 7627 metfone.com.kh facebook bản đồ

Metfone là một công ty viễn thông ở Campuchia cung cấp các gói trả trước, internet di động, eMoney, v.v.

Metfone