DevOps | Kampot Campuchia


Kêu gọi tất cả các nhà phát triển cấp dưới!

Thể hiện kỹ năng của bạn trong Cuộc thi HTML & JavaScript của chúng tôi!

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về một cuộc thi nơi bạn có thể thể hiện khả năng viết mã của mình bằng HTML và JavaScript. Thử thách rất đơn giản: tạo một trang web lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Kampot, thể hiện kỹ năng của bạn về cả HTML và JavaScript.

Những bài gửi Tốt nhất sẽ được Xuất bản trên kampot.city!

Cách tham gia:

Hãy gửi cho chúng tôi dự án và thông tin liên hệ của bạn tại [email protected] để bắt đầu.