ธนาคารวัฒนา | กัมปอต กัมพูชา


033 932 555 vattanacbank.com แผนที่

คลองวัฒนาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนากลุ่มทุน ธนาคารให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงเงินฝาก เงินกู้ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คลองวัฒนามีสาขาในกัมปอต พนมเปญ เสียมราฐ พระตะบอง และสถานที่อื่น ๆ ทั่วประเทศกัมพูชา ธนาคารได้รับรางวัลหลายรางวัลสำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินและการบริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงธุรกรรมดิจิทัลที่จำเป็นในกัมพูชาในปี 2563 บัญชีวัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกัมพูชา

ธนาคารวัฒนา