ธนาคารประชาชนกัมพูชา | กัมปอต กัมพูชา


033 932 760 cpbebank.com แผนที่

ธนาคารอย่าลืมเป็นธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 45 ถนนแห่งชาติ 3 หมู่บ้านเซาท์กัมปงเบย์

ธนาคารประชาชนกัมพูชา