เจ้าชายแบงค์ | กัมปอต กัมพูชา


1800 20 8888 princebank.com.kh [email protected] แผนที่

เจ้าชายแบงค์เป็นธนาคารค่อนข้างใหม่ที่เริ่มต้นจากการเป็นสถาบันการเงินรายย่อยในปี 2558 และกลายเป็นธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 โดยได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ความสามารถทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่ง และความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่น และมีเป้าหมายที่จะนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่แตกต่างให้กับลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากประจำ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ และวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารมีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางทั่วประเทศกัมพูชา รวมถึงสาขาหนึ่งแห่งในจังหวัดกัมปอต

เจ้าชายแบงค์

ทางที่ดีควรติดต่อธนาคารโดยตรงหรือไปที่เว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและค่าธรรมเนียม