เครดิตไมโครไฟแนนซ์ - กำปอต กัมพูชา


033 638 0010 เฟสบุ๊ค แผนที่

เครดิตไมโครไฟแนนซ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 และให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยและชุมชนในภูมิภาค องค์กรนำเสนอสินเชื่อ บัญชีออมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อช่วยให้ผู้คนปรับปรุงความเป็นอยู่และบรรลุความมั่นคงทางการเงิน เครดิตไมโครไฟแนนซ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความยากจนผ่านโครงการไมโครไฟแนนซ์

เครดิตไมโครไฟแนนซ์