รูปปั้นกษัตริย์อังเดือง | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

รูปปั้นพระเจ้าอังเดืองในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา เป็นรูปกษัตริย์ประทับบนหลังม้า รูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์อังเดือง ผู้ปกครองตั้งแต่ปี 1845 ถึง 1860 และมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาประเทศกัมพูชาในยุคปัจจุบัน
รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่แม่น้ำกัมปอต ทำให้ผู้มาเยือนมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองและชนบทโดยรอบ รูปปั้นนี้สร้างโดยใช้ทองสัมฤทธิ์ เป็นภาพพระเจ้าอังเดืองทรงแต่งกายแบบดั้งเดิมประทับบนหลังม้า
รูปปั้นแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและแสดงความเคารพต่อหนึ่งในผู้นำที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา

รูปปั้นพระเจ้าอังเดือง