เขื่อนกำชัย - กัมปอต กัมพูชา


รับทิศทาง

เขื่อนกัมปอต หรือที่รู้จักในชื่อเขื่อนคัมชาย เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกัมพูชา บนแม่น้ำคัมไช ซึ่งเป็นสาขาย่อยของแม่น้ำเปรกเทกซับ เขื่อนสร้างเสร็จในปี 2554 และเป็นหนึ่งในสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา มีกำลังการผลิต 193 เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 900 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี อ่างเก็บน้ำของเขื่อนกำปอตจุน้ำได้ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนกำชัย

การสร้างเขื่อนกำปอตมีข้อขัดแย้งเนื่องจากการโยกย้ายชุมชนท้องถิ่นและปัญหาสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างเขื่อนทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านหลายแห่ง และทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของปลา

แม้จะมีข้อขัดแย้ง แต่เขื่อนกัมปอตก็มีส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานของกัมพูชา ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนนี้ใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งเมืองกัมปอต

เขื่อนกัมปอตมีอิทธิพลเชิงบวกต่อเมือง โดยเป็นแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น เมืองกัมปอตอยู่ห่างจากเขื่อนกัมปอตประมาณ 10 กิโลเมตร

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับเขื่อนกัมปอตคือสร้างโดย ไชน่า กัวเดียน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในประเทศจีน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินกู้จากรัฐบาลจีน และสร้างโดยวิศวกรและคนงานชาวจีน เขื่อนแห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชาที่สร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือจากจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการเกี่ยวกับเขื่อนกัมปอตคือมีบันไดปลาซึ่งช่วยให้ปลาอพยพขึ้นและลงน้ำได้ บันไดปลาถูกสร้างขึ้นเพื่อลดผลกระทบของเขื่อนต่อระบบนิเวศของแม่น้ำและเพื่อช่วยรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา บันไดปลาเป็นลักษณะสำคัญของเขื่อน เนื่องจากช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแม่น้ำ

เขื่อนกัมปอตยังส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย เขื่อนได้สร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนในท้องถิ่น ทั้งในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและในการบำรุงรักษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องของเขื่อน เขื่อนยังจัดหาแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่โดยรอบ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เช่น การเกษตรและการท่องเที่ยว

โดยสรุป เขื่อนกัมปอตเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับพื้นที่โดยรอบ แม้จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน แต่เขื่อนก็มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น มอบโอกาสในการทำงานและแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เขื่อนเป็นตัวอย่างที่สำคัญของบทบาทที่โครงการโครงสร้างพื้นฐานสามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา