รูปปั้นอ่าวที่สวยงาม | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

รูปปั้นนี้มีลูกโลกที่มีหัวใจอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความสามัคคี โลกนี้มีสัตว์ทะเลสองตัวถืออยู่ ซึ่งแสดงถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและการอนุรักษ์ ประติมากรรมอันน่าทึ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของโลกของเราและความจำเป็นในการปกป้องมหาสมุทรและสิ่งแวดล้อมของเรา

รูปปั้นอ่าวที่สวยงาม