សុខសាន មីនីម៉ាត | ខេត្តកំពត


012 90 45 46 ផែនទី

សុខសាន មីនីម៉ាត ជាហាងធំ និងពេញនិយម ដែលលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទ។ ហាងនេះមានតម្លៃទាប និងផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ ដែលទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើន។ ហាងនេះក៏ស្អាត ទំនើប និងមានបុគ្គលិកល្អ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងរីករាយក្នុងការទិញទំនិញ។

ហាងនេះមានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ 3 ជិតរង្វង់មូលទុរេន កណ្តាលក្រុងកំពត ហើយបើកពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក ដល់ 9:00 យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

សុខសាន មីនីម៉ាត