វិទ្យុអូន | ខេត្តកំពត


071 86 66 525 088 72 85 115 radiooun.com [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យុអូន ដែលជាស្ថានីយ៍វិទ្យុលេខមួយក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា! យើងរំភើបក្នុងការនាំមកជូនអ្នកនូវប្រភេទតន្ត្រី និងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពីជុំវិញពិភពលោក។ ចូលទៅកាន់ស្ថានីយ៍របស់យើងសម្រាប់ការទស្សនាថ្មីៗ ចំណូលចិត្តបែបបុរាណ និងអ្វីៗដែលនៅចន្លោះនោះ។ រង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងការកម្សាន្តនាពេលខាងមុខនៅក្នុងខេត្តកំពត។

វិទ្យុអូន