Ngôi sao bé | Kampot Campuchia


017 837 199 facebook bản đồ

Ngôi sao bé nằm cách Bùng binh Sầu riêng 1 km về hướng Kep. Mở cửa từ 07:00 sáng đến 09:00 tối, với nhiều loại sản phẩm. Tất cả mọi thứ từ thực phẩm và quần áo để giải trí cho những đứa trẻ thân yêu của chúng tôi.

Ngôi sao bé