ปั๊มน้ำมันโซคิเม็กซ์ | กัมปอต กัมพูชา


1800 20 3333 kh.totalenergies.com [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

ปั๊มน้ำมันโซคิเม็กซ์ตั้งอยู่ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดแวะเติมน้ำมันยอดนิยมสำหรับผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านพื้นที่ สถานีนำเสนอผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายประเภท รวมถึงน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วธรรมดาและพรีเมียม รวมถึงน้ำมันดีเซล นอกจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว สถานียังมีรายการร้านสะดวกซื้อ เช่น ขนม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบอีกด้วย
แบรนด์ Sokimex เป็นเจ้าของโดย โซคิเม็กซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงน้ำมันและก๊าซ การค้าปลีก การบริการ และอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2523 และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา
โดยรวมแล้ว ปั๊มน้ำมันโซคิเม็กซ์ | กัมปอต กัมพูชา เป็นจุดจอดที่สะดวกสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเติมน้ำมันหรือซื้อของว่างระหว่างการเดินทางในพื้นที่

ปั๊มน้ำมันโซคิเม็กซ์