ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ | กัมปอต กัมพูชา


023 238 686 caltex.com/kh เฟสบุ๊ค แผนที่

ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ใกล้สี่แยกตัดกับถนนหมายเลข 42 ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นหลายประเภทสำหรับยานพาหนะ รวมถึงสินค้าในร้านสะดวกซื้อและของว่าง สถานียังให้บริการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเติมลมยาง เพื่อให้รถของคุณวิ่งได้อย่างราบรื่น

ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์