เมทโฟน - กัมปอต กัมพูชา


097 675 7627 metfone.com.kh เฟสบุ๊ค แผนที่

เมทโฟน เป็นบริษัทโทรคมนาคมในกัมพูชาที่ให้บริการแผนเติมเงิน อินเทอร์เน็ตบนมือถือ eMoney และอีกมากมาย

เมทโฟน