คลินิกทันตกรรมกบโสชีต - กำปอต ประเทศกัมพูชา


096 63 58 168 แผนที่

คลินิกทันตกรรมกบโสชีต ตั้งอยู่ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา มีบริการทันตกรรมที่หลากหลาย เช่น การตรวจสุขภาพ การทำความสะอาด การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษาคลองรากฟัน คลินิกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูง

คลินิกทันตกรรมกบโสชีต