ขี่ม้า - กัมปอต กัมพูชา


069 284 667 071 824 0100 horseridingcambodia.com [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

การขี่ม้าในกัมปอตเป็นกิจกรรมผจญภัยยอดนิยมที่ให้ผู้มาเยือนได้สำรวจชนบทที่สวยงามและหมู่บ้านในชนบท มีบริการนำเที่ยวผ่านพื้นที่ท้องถิ่น โดยทั่วไปทัวร์เหล่านี้จะใช้เวลาหลายชั่วโมงและรวมการแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น น้ำตก วัด และนาข้าว ทัวร์เหล่านี้หลายแห่งยังรวมโอกาสในการพบปะกับคนในท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกัมพูชาแบบดั้งเดิมด้วย

ขี่ม้ากัมพูชา