Kampot Campuchia

Văn phòng công cộng ở Kampot

Kampot có một số văn phòng công cộng cung cấp nhiều loại dịch vụ cho cả người dân địa phương và du khách. Quan trọng nhất trong số này là Tòa thị chính tỉnh Kampot chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính của tỉnh. Tại đây, bạn có thể lấy các loại giấy tờ khác nhau như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cư trú. Ngoài ra, có một đồn cảnh sát và bệnh viện trong thị trấn, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng. Văn phòng Du lịch cũng được đặt tại Kampot, cung cấp thông tin cho du khách về các điểm tham quan và hoạt động của thị trấn.
Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong thời gian ở Kampot, những văn phòng công cộng này luôn sẵn sàng trợ giúp.


Tải xuống Cẩm nang du lịch Kampot từ Cửa hàng Google Play google play


  • thông tin chung
  • địa điểm thú vị được hiển thị trên bản đồ
  • Âm thanh bằng tiếng Khmer / tiếng Anh (không cần internet)
  • thông tin chỗ ở
  • Ứng dụng bằng tiếng Anh, Khmer, Đức, Pháp và Trung Quốc