Trung tâm học tập Moriah

MLC logo
MLC

Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài từ những gì chúng ta có

Tầm nhìn: Để chia sẻ và giúp đỡ trẻ em địa phương – thanh thiếu niên và những người có khả năng và quà tặng / tài năng, chúng tôi có một số kiến ​​thức và kỹ năng tốt hơn trong thế giới đang thay đổi. Khi chúng tôi đi cùng nhau, chúng tôi muốn thấy một số cuộc sống biến đổi thông qua giáo dục Kinh Thánh vững chắc trong dân chúng địa phương.

Những mục tiêu:

a). Để giúp trẻ em địa phương-thanh thiếu niên-thanh niên và người dân có kiến ​​thức và kỹ năng tốt hơn trong việc đối mặt với các điều kiện khác nhau trong cuộc sống.

b). Để đảm bảo rằng mỗi người là duy nhất với khả năng học hỏi.

c). Để đảm bảo rằng học tập là một quá trình thú vị và mọi người đều có quyền tự do trải nghiệm loại quy trình giáo dục tại Trung tâm học tập Moriah.

d). Để chuẩn bị cho những người trẻ tuổi cho cuộc sống trung thành trong Chúa Kitô và trong các dịch vụ tại trung tâm.

e). Để thấy sự phát triển biến đổi của các cá nhân trong cộng đồng địa phương và hơn thế nữa.

Hoạt động: Trung tâm học tập Moriah cung cấp một số giáo dục tốt miễn phí cho tất cả học sinh và người dân địa phương. Nhưng, họ phải chịu trách nhiệm cho các khoản thanh toán của sách giáo khoa, sổ ghi chép của họ, cũng như các tài liệu khác.

đường phố 736
đường phố 736, Thành phố
Khai trương MLC ngày 5 tháng 12 năm 2018
Khai trương tại Trung tâm học tập Moriah (MLC) trong tòa nhà mới, ngày 5 tháng 12 năm 2018
Lớp học buổi sáng
Lớp học buổi sáng
afternoon classes
Lớp học buổi chiều
Lợp học buổi tối
Lợp học buổi tối
Lợp học buổi tối
Lợp học buổi tối
Lợp học buổi tối
Lợp học buổi tối
Lớp học âm nhạc
Lớp học âm nhạc
Lớp học âm nhạc
Lớp học âm nhạc
Lớp học âm nhạc
Lớp học âm nhạc
Trung tâm học tập Moriah
Trung tâm học tập Moriah
Moriah Learning Center, Kampot, Kingdom of Cambodia
Moriah Learning Center classes, Kampot, Cambodia.
Moriah Learning Center, Kampot, Cambodia. An outdoor class.