Kampot Campuchia

Điện du Campuchia


Electricite du Cambodge (EDC) là công ty nhà nước chịu trách nhiệm truyền tải, phân phối và cung cấp điện trên khắp Campuchia. Nó được thành lập vào năm 1958 bằng cách sáp nhập hai công ty tư nhân. EDC có một mạng lưới tốt về điện và quản trị.

Thanh toán có thể được xử lý trên trang web hoặc với các ứng dụng ngân hàng thông thường.

033 636 4456 nhận hướng

Electricite du Cambodge

Đập Kampot cung cấp khoảng 193 megawatt điện cho Electricité Du Cambodge (EDC). Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), EDC Kampot lấy điện từ đường dây truyền tải điện cao thế nối Kampot với Sihanoukville. Sihanoukville có hệ thống điện chạy bằng dầu diesel được cách ly với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cũng có kế hoạch xây dựng một dự án điện gió ở Kampot của một công ty Pháp tên là The Blue Circle, có thể cung cấp 80MW năng lượng tái tạo cho tỉnh. Dự án vẫn đang được đàm phán với EDC về mức thuế suất.

Tải xuống Cẩm nang du lịch Kampot từ Cửa hàng Google Play google play


  • thông tin chung
  • địa điểm thú vị được hiển thị trên bản đồ
  • Âm thanh bằng tiếng Khmer / tiếng Anh (không cần internet)
  • thông tin chỗ ở
  • Ứng dụng bằng tiếng Anh, Khmer, Đức, Pháp và Trung Quốc