Kampot Campuchia

Sở Du lịch


Sở Du lịch Kampot là một tổ chức chính phủ chính thức xúc tiến du lịch ở tỉnh Kampot.

nhận hướng Trang mạng

Sở Du lịch

Tải xuống Cẩm nang du lịch Kampot từ Cửa hàng Google Play google play


  • thông tin chung
  • địa điểm thú vị được hiển thị trên bản đồ
  • Âm thanh bằng tiếng Khmer / tiếng Anh (không cần internet)
  • thông tin chỗ ở
  • Ứng dụng bằng tiếng Anh, Khmer, Đức, Pháp và Trung Quốc