กัมปอต กัมพูชา

กรมการท่องเที่ยว


กรมการท่องเที่ยวกัมปอตเป็นหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำปอด

รับทิศทาง เว็บไซต์

กรมการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด คู่มือท่องเที่ยว กำปอต จาก Google Play สโตร์ google play


  • ข้อมูลทั่วไป
  • สถานที่ที่น่าสนใจจะแสดงบนแผนที่
  • เสียงในภาษาเขมร / อังกฤษ (ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต)
  • ข้อมูลที่พัก
  • แอพเป็นภาษาอังกฤษ เขมร เยอรมัน ฝรั่งเศส และจีน